Детский проездной документ

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 31 березня 1995 р. N 231

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 24 березня 2004 р. N 380

ПРАВИЛА

оформлення і видачі паспорта громадянина України

для виїзду за кордон і проїзного документа дитини,

їх тимчасового затримання та вилучення

(Витяг)

Загальні положення

1. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон (далі - паспорт) і проїзний документ дитини (далі - проїзний документ) є документами, що посвідчують особу і підтверджують громадянство України особи, на яку вони оформлені, і дають право цій особі на виїзд з України і в'їзд в Україну.

2. Оформлення і видача паспорта / проїзного документа здійснюється громадянам України:

які постійно проживають в Україні, - службою громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб;

які постійно проживають за кордоном, - МЗС, дипломатичними представництвами та консульськими установами України;

які перебувають у довгостроковому відрядженні, на навчанні, стажуванні, працюють за контрактом або перебувають на лікуванні за кордоном, - дипломатичними представництвами та консульськими

установами України.

У разі втрати паспорта / проїзного документа або закінчення строку його дії під час перебування в Україні громадян України, які постійно проживають за кордоном, оформлення паспорта / проїзного документа здійснюється МЗС.

5. Заява щодо оформлення паспорта / проїзного документа подається особисто або через своїх законних представників до:

управлінь (відділів) у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб головних управлінь,

управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі - територіальні органи), відділів, відділень у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб міських,

районних управлінь (відділів) МВС (далі - підрозділи) за місцем проживання в Україні;

дипломатичних представництв та консульських установ України і МЗС.

Оформлення та видача паспорта / проїзного документа

10. Для оформлення паспорта у разі тимчасового виїзду за кордон подається:

заява-анкета встановленого зразка (додаток 1);

паспорт громадянина України (після прийняття документів повертається);

свідоцтво про народження (після прийняття документів повертається);

копія виданої податковим органом довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, крім осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомляють про це відповідні державні органи;

дві фотокартки розміром 3,5 х 4,5 сантиметра;

квитанція про сплату державного мита або документ, що підтверджує право на звільнення від його сплати.

16. Паспорт / проїзний документ видається особисто заявникові, а у виняткових випадках також його батькам (усиновлювачам), опікунам, піклувальникам у разі пред'явлення ними свого паспорта та відповідних підтверджувальних документів або іншій особі за дорученням заявника.

Під час видачі паспорта / проїзного документа громадянину роз'яснюється вимога статті 9 Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України"

У разі втрати паспорта / проїзного документа на території України громадянин зобов'язаний негайно повідомити про це територіальний орган або підрозділ за місцем проживання, а за кордоном - дипломатичне представництво чи консульську установу України, які невідкладно надсилають повідомлення про визнання

такого паспорта / проїзного документа недійсним органу, що його видав, та Адміністрації Держприкордонслужби (за формою, встановленою в додатку 3 до цих Правил).

Новий паспорт / проїзний документ може бути виданий після перевірки обставин його втрати.

17. Відомості про дітей, які їдуть за кордон разом з батьками (законними представниками), вписуються в паспорти батьків чи одного з батьків (законних представників) на підставі заяви громадянина, у чий паспорт вписуються діти.

У разі потреби самостійного виїзду дитини, яка постійно проживає в Україні, за кордон оформляється проїзний документ, а у випадках, передбачених пунктом 4 цих Правил, - паспорт.

18. Оформлення паспорта / проїзного документа здійснюється на підставі заяви батьків (законних представників батьків чи дітей), а у разі, коли батьки не перебувають у шлюбі між собою, - того з них, з ким проживає дитина, справжність підпису яких засвідчено нотаріально. За наявності заперечень одного з батьків документ може бути оформлено на підставі рішення суду. Для дітей віком від 14 до 18 років у заяві зазначається відсутність обставин, що обмежують згідно із законодавством право їх виїзду за кордон.

19. На дітей, які не досягли 16-річного віку, до територіального органу або підрозділу, дипломатичного представництва чи консульської установи України та МЗС подається свідоцтво про народження (у разі потреби - свідоцтво про належність до громадянства України), а на дітей віком від 16 років - паспорт громадянина України.

На дітей віком від 5 до 18 років, які виїжджають разом із законними представниками і відомості про яких вписуються у їх паспорти, подаються фотокартки, що вклеюються у ці паспорти і скріплюються печаткою. Для оформлення паспорта / проїзного документа фотокартки подаються незалежно від віку дитини.

20. Проїзний документ оформляється на три роки або до досягнення дитиною 18-річного віку.

21. За видачу паспорта особі, яка не досягла 16 років,проїзного документа державне мито (консульський збір) не справляється.